informacje o Biblii jako lekturze na co dzień oraz o inspiracjach z niej płynących


Biblia

Biblia tysiąclecia na co dzień oraz inspiracje płynące z jej lektury.

Biblia

Biblia

 
 

Biblia - Jest to księga niezwykła. Pomimo, że powstała wiele wieków temu, to do dziś wzbudza kontrowersje. Biblia jest szczególnie ważna dla Chrześcijan i Żydów. Według wyznawców tych religii, słowa zawarte w Piśmie Świętym zostały napisane przez ludzi natchnionych cudowną mocą Boga. To właśnie On kierował autorów poszczególnych ksiąg, wskazując, jakie treści powinni zawrzeć w swoich dziełach.

Ciekawe jest to, że Żydzi uznają treści zawarte wyłącznie w Starym Testamencie. Częściowo Pismo Święte uznawane jest również przez Muzułmanów. Uważają oni, że część treści powstała w wyniku boskiego objawienia, jednak treść została sfałszowana.

Biblia jest świetnym źródłem historycznym. Opisane w nich zdarzenia i zachowania ludzi, dostarczyły wielu informacji przydatnych historykom. Z niej dowiadujemy się o kolejnych królach Izraela i ich panowaniu. Ale Pismo Święte, to przede wszystkim historia o Bogu. O jego dziełach i kontaktach z ludźmi. Nowy Testament jest przecież opisem życia Jezusa Chrystusa.

Wiele tekstów ma uniwersalne przesłanie. Przypowieści mają charakter moralizatorski. Pokazują człowiekowi jak żyć, jak każdy powinien się zachować w danej sytuacji. Przykładem może być przypowieść o synu czy historia Hioba. Biblia mówi tez o przyszłości. Święty Jan opisał w swojej Apokalipsie zapowiedź końca świata.

Pismo Święte jest uniwersalne. Niezależnie od wieku, każdy człowiek może w nim odnaleźć swoja własną drogę, wskazówkę jak żyć. Obecnie rola Biblii spada. Nie jest już tak chętnie czytana przez ludzi. Nadal jednak można się z nią spotkać na mszy świętej czy nawet w szkole, gdyż Biblia, a raczej jej fragmenty, wchodzi do kanonu tekstów obowiązkowych w szkołach średnich.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przeczytaj także ciekawe artykuły na innych interesujących stronach:
Szparagi zielone i konserwowe. Śpiewacy operowi Polscy i zagraniczni. Sanatorium dla dzieci i dorosłych.